۰۲۱-۸۸۵۵۴۸۰۲ info@hormozpc.ir

 واحد الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس در فاز اول با ظرفیت یک میلیون و سیصد هزار تن اتیلن و سیصد هزار تن پروپیلن یکی از بزرگترین واحدهای الفین کشور خواهد بود. علاوه بر محصول اتیلن و پروپیلن، محصولات جانبی ارزشمند دیگری مانند بنزین پیرولیز، هیدروژن خالص، روغن های سنگین نیز در این واحد تولید خواهد شد.

 

نماد الفین