۰۲۱-۸۸۵۵۴۸۰۲ info@hormozpc.ir

شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس

بــا هــدف توســعه متــوازن و پایــدار زنجیره ارزش و پشتیبانی از زیرساخت های تولید در کشور، پتروشیمی هرمز خلیج فارس مجری بزرگترین  طرح الفین و پلی الفین کشور انتخاب شد.این طرح علاوه بر استفاده بهینه از منابع هیدروکربوری بالادست یعنی فازهای پارس جنوبی به میزان سالانه 2 میلیون تن اتان و 2.4 میلیون تن بوتان، نقش موثری در ایجاد ارزش افزوده در تکمیل زنجیره ارزش محصولات پایین دست ایفا خواهد نمود.اجرای این طرح در دو فاز برنامه ریزی شده است. در فاز اول بالغ بر  3.3 میلیون تن و در فاز دوم حدود 3 میلیون تن و مجموعاً بالغ بر 6.3 میلیون تن انواع مواد پایه و فرآورده های پتروشیمی شامل محصولات الفینی و پلی الفینی تولید خواهد شد. پس از اخذ مجوزها از وزارت نفت و سازمان های ذیربط، مطالعات مهندسی طرح انجام گردید. خرید تجهیزات و فعالیت های اجرایی واحد الفین در کارگاه عسلویه در حال انجام می باشند. 

Loading